Projekt för klimatkompensering

Explore Tours planterar 100 träd per resenär oavsett destination, för att kompensera CO2-utsläpp som genereras av resenärernas flygresor. Maria Holmberg som är ansvarig på plats i Tanzania berättar om projektet nedan.

Omsorg för miljön – “JALI MAZINGIRA”

Jali Mazingira är swahili och betyder “Omsorg för miljön”. Jag har haft denna slogan på min bil sedan jag började resa runt i Tanzania 2010 för projektet Environmental Education.
Jag bor i byn Nyamahanga i distriktet Biharamulo i regionen Kagera i nordvästra Tanzania och är dels delaktig i ett projekt för att bygga upp Nyamahanga lärarhögskola, dels i ett program som hjälper de mest utsatta barnen ute i deras hembyar. Vi kallar det sistnämnda projektet för Nyamahanga Children’s Village (NCV), tidigare var det ett barnhem för föräldralösa barn i åldrarna 0 – 2 år. Den övergripande miljöutbildningen, Environmental Education, bedrivs på flera enheter över hela landet vilket gör att jag får resa mycket, men det är väldigt inspirerande! Vår lokala samarbetspartner heter FPCT.
Byn Nyamahanga är nr 1 i Biharamulo när det gäller att plantera träd och vårda naturen. Nästan varje hem i byn har planterat träd och många av dem har tusentals träd. Sluttningen utanför missionsstationen är en trevlig uppvisning av skogsodlingen; det finns planterade eukalyptusträd och den naturliga skogen är skyddad. Både barnbyprojektet (Children’s Village) och lärarhögskolan har planterat skog och har även en kaffe- och bananplantage. Varje barn som får hjälp genom projektet får trädplantor planterade hemma. Förra året planterades 1200 träd för barnen vid deras hem.
I Biharamulo distriktet finns det naturliga skogar bevarade och vissa områden är även skogsreservat, men i varje by där människor tillåts bosätta sig och odla på fälten, har de naturliga träden (inklusive timmerträd) börjat skövlas, vare sig de är stora nog att användas till virke eller inte. Små träd används till kol och större träd blir sågat timmer. Lyckligtvis är det möjligt att få naturliga skogar att återhämta sig genom att lämna stubben till energiskog, så på alla områden där vi har köpt mark för trädplantering har vi lämnat de naturliga träden att växa tillsammans med de planterade träden. När människor ber oss att lära dem om trädplantering råder vi dem att göra detsamma, och i varje seminarium om miljö lägger vi stor vikt vid fördelarna med att skydda de ursprungliga träden/skogarna.
Området för projektet Environmental Education sträcker sig ända från Biharamulo i nordvästra delen av landet till Ruo, Lindi i sydöstra Tanzania. I Ruo, Lindi, driver FPCT en gymnasieskola sedan år 2005. Skolan har ett enormt landområde, 1300 hektar, eftersom det tidigare var en lantbruksskola. FPCT har bett mig att hjälpa dem med planeringen av en hållbar användning av området. Det finns fält för olika grödor, men det mesta utgörs av en cashewnötsplantering och av naturlig skog med hårda timmerträd och andra användbara träd. Vi planerar att skydda och förvalta den naturliga skogen för hållbar användning av den, och längs tomtgränsen och på öppna områden skall vi plantera andra timmerträd som tall, vild kapok och teak.
Vad vi ska göra med pengarna som kommer från Explore Tours?
I Biharamulo – där befolkningen redan har sett nyttan av att både bevara och plantera träd – kommer vi att köpa plantor från Nyamahanga Children’s Village plantskola och ge människor en planta för varje naturligt växande träd som bevaras/skyddas. Om det bevarade trädet är ett hårt timmerträd kommer de att få plantor i fem år; en planta för det första året som ursprungsträdet bevaras, två nya plantor det andra året, tre plantor det tredje året, fyra för det fjärde och fem för det femte året som det naturligt växande ursprungsträdet finns kvar.
Eftersom vi köper plantorna från Nyamahanga Children’s Village plantskola bidrar pengarna även till ännu bättre uppföljning av våra barn ute i byarna som får hjälp genom trädplantor. Tack vare plantorna kan barnen sälja virke efter 15 till 20 år och på så vis till exempel bekosta sin skolgång efter grundskolan.
I Ruo, Lindi är medvetenheten inte så stor ännu, om den för framtiden långtgående nyttan av bevarad skog och nyplantering av skog. Vi kommer därför att göra Ruo Gymnasiums vidsträckta område till en demonstration i skogsbruk. Folket i byarna runt omkring kommer att få möjligheter till arbete på trädplanteringen och på så vi lära genom att göra. Skolan har startat en plantskola och vi köper alla plantor som ska utplanteras i Ruo därifrån. Det ger intäkter för att driva plantskolan vidare så att ytterligare plantor kan drivas upp för nästa säsong.
Klimatkompensationspengarna från Explore Tours kommer att få dubbel effekt; många nya träd kommer att planteras och naturskogar får möjlighet att återhämta sig men dessutom kommer köpet av plantor även att hjälpa de mest utsatta barnen i byarna kring Biharamulo samt bidra till att säkra den framtida driften av Ruo Gymnasium.
Projektet handlar också om att visa alla inblandade att vi kan arbeta för att förändra saker till det bättre. När människor får arbeta för något som de verkligen vill ha, skapas en vilja att också vårda det man åstadkommer.
Maria Holmberg

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Warning: Undefined array key "quick_contact_gdpr_consent" in /customers/c/3/d/exploretours.se/httpd.www/wp-content/themes/jupiter/views/footer/quick-contact.php on line 50

Start typing and press Enter to search